Enter your keyword

Vũ Văn Phước

Giảng viên

– Tốt nghiệp và công tác tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam
– Cộng tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc TW
– Giải 3 liên hoan tiếng hát truyền hình Sao Mai Ninh Bình 2017
– Giải 3 tiếng hát Sông Thương
– Tham gia Sao Mai miền bắc 2017
– Kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm tại Polaris, Piano Mozar,..
– Luyện thi vào Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam, CĐNT Hà Nội, ĐHSP Nghệ Thuật TW,..

Đội ngũ đào tạo

Gặp gỡ những giảng viên của chúng tôi