Enter your keyword

Phương Thủy

Giảng viên

– Tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội
– Giải 3 Tiếng hát Truyền hình Quảng Ninh 2005
– Giải Nhất Tiếng hát Truyền hình Quảng Ninh 2007
– Tốp 6 Sao Mai 2008
– Công tác tại Nhà hát Công an nhân dân

Đội ngũ đào tạo

Gặp gỡ những giảng viên của chúng tôi