Enter your keyword

Nguyễn Thành Chung

Giảng viên

– Tốt nghiệp Xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Giảng viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội

– Kinh nghiệm 07 năm về giảng dạy thanh nhạc, lý thuyết âm nhạc, ký xướng âm.

– Đã phát hành nhiều Single, Album DVD toàn quốc với chủ đề Quê hương là mẹ.

Đội ngũ đào tạo

Gặp gỡ những giảng viên của chúng tôi