Enter your keyword

Nguyễn Thành Chung

Giảng viên

– Tốt nghiệp Xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Giảng viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội

– Kinh nghiệm 07 năm về giảng dạy thanh nhạc, lý thuyết âm nhạc, ký xướng âm.

– Đã phát hành nhiều Single, Album DVD toàn quốc với chủ đề Quê hương là mẹ.

Đội ngũ đào tạo

Gặp gỡ những giảng viên của chúng tôi

Nguyễn Thành Chung
Đánh giá của bạn