Enter your keyword

Ngân Thương

Giảng viên

– Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia
– Giảng viên Khoa Thanh Nhạc – Trường Đại học Nghệ Thuật TW

Đội ngũ đào tạo

Gặp gỡ những giảng viên của chúng tôi