Enter your keyword

Nguyễn Anh Đào

Giảng viên

– Tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam năm 2011
– Giải nhì tiếng hát truyền hình Hải Dương
– Kinh nghiệm 5 năm Đào tạo thanh nhạc
– Đơn vị từng công tác: Đoàn Nghệ thuật Bộ Công An.

Đội ngũ đào tạo

Gặp gỡ những giảng viên của chúng tôi