Enter your keyword

Kết nối yêu thương – Hè vui sáng tạo

Kết nối yêu thương – Hè vui sáng tạo

Kết nối yêu thương – Hè vui sáng tạo I. Đơn vị tổ chức – Đoàn thanh niên Cơ quan Trung ương Đoàn – Công ty cổ phần Văn hóa – Giáo dục Edumesa II. Thời gian: 05 ngày, 04 đêm. III. Địa điểm: Khu trải nghiệm Đồ Sơn – Hải Phòng. IV. Đối tượng: Thiếu nhi […]

Học Thanh nhạc cơ bản

Học Thanh nhạc cơ bản

Khóa học thanh nhạc cơ bản cung cấp cho học viên những kiến thức cũng như kỹ năng cơ bản nhất để học viên có thể bước đầu cải thiện giọng hát