Enter your keyword

Giới thiệu về EDUMESA

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức số một về cung cấp dịch vụ Giáo dục - Đào tạo, Tổ chức sự kiện và Du lịch - Lữ hành đạt chất lượng vượt trội.

SỨ MỆNH

Cống hiến bằng tất cả trái tim, với hơn 100% trách nhiệm để mang đến chất lượng và dịch vụ hoàn hảo.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chuyên nghiệp - Tận tâm - Trung thực - Trách nhiệm - Tôn trọng - Chia sẻ - Thấu hiểu.

luyện giọng nói

Luyện giọng nói

Giọng nói có thể là lợi thế, là chìa khóa mở cửa thành công, đưa chúng ta đến những vị trí cao hơn trong công việc nhưng nếu không có một giọng nói hay, thì chính nó lại là một phần rào cản ảnh hưởng tới sự thăng tiến cũng như đáp ứng nhu cầu trong công việc, trong việc hòa nhập với các mối quan hệ xung quanh

Trang chủ
Đánh giá của bạn